نقش نهاد نظامی “پیشمرگه”

فارسی گزینه گویی

نقش نهاد نظامی “پیشمرگه”، پاسداری از ارزش هایی است که ارتباطی به ایدئولوژی ندارند….

Related posts

“ما” کجا ایستاده ایم؟….

بهزاد خوشحالی

خود تخریبی و “ما”

بهزاد خوشحالی

جبهه‌ی کردستانی و ضرورت غلبه بر ناهماهنگی شناختی (Cognitive Dissonance) – بخش دوم و پایانی

بهزاد خوشحالی

معمار “راديو دەنگی کوردستانی ئێران” هم رفت

بهزاد خوشحالی

شۆڕشی سمکۆ – تیشک تی‌ڤی

بهزاد خوشحالی

“من” بزرگترین مصیبت هاست

بهزاد خوشحالی

بيانيه روزنامه نگاران كرد در مورد سرکوب بهائیان

بهزاد خوشحالی

دو سھم سپاس – “علی بازیار”

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید