نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

September 23, 2015 One Min Read
353 Views
Behzad