نمی‌بینی

فارسی گزینه گویی

نمي بيني مرگ نيز به پاي ملت من، زندگي را جوانه زده است؟
او را هم بر خاک اين سرزمين،، به جاودانه، پيوسته ايم ما
برو بيگانه، برو. کردستان من جاي تو نيست
جاي تو نيست
جاي تو، نه….
(ب.خ)

Related posts

“نگاه روژهه‌لاتی” در عین احترام به “ارزش‌های کردستان محور”

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(1)

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(4)

بهزاد خوشحالی

شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی، فرصت ها و تهدیدها

بهزاد خوشحالی

“روح ملی” یگانه صورت “خودآگاهی” است

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

برای سما شاملو

بهزاد خوشحالی

پرسش

بهزاد خوشحالی

دكترين اوباما، سه محور، 8هدف، چند نكته

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید