نه حق جنگ داریم نه حق صلح

فارسی گزینه گویی

نه حق جنگ داریم نه حق صلح
دست ما از پاسخ و قدرت تهی است
همیشه نوبت ما که رسیده است
ضرباهنگ های اخلاقی و احساسی، حق را کشته است
نه حق جنگ داریم نه حق صلح
دست ما از پاسخ و قدرت تهی است….

Related posts

بر اساس قانون مجازات اسلامی، هرکسی را می‌توان کشت

بهزاد خوشحالی

همنوايی فعال، کنشگری فراگير

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک(enationalism) یا ناسیونالیسم تکنولوژی اطلاعات(ITnationalism)

بهزاد خوشحالی

ابزارهای لازم برای تشکیل یک “جبهه‌ی متحد کردستانی”

بهزاد خوشحالی

خشونت، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی یک حکومت “سخت” است نه یک حکومت “قدرتمند”

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی شکل گیری بحران (1)

بهزاد خوشحالی

دو سھم سپاس – “علی بازیار”

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید