“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

فارسی یادداشت

نخستین گام گذار از “نافرمانی مدنی” به “بدفرمانی”

نفی نمادهای جمهوری اسلامی به صورت نمادین(سمبلیک)، یکی از اشکال بسیار مهم گذار از”جنبش نافرمانی مدنی” به “بدفرمانی” است.
با “نه گفتن” به نمادهای ارزشی جمهوری اسلامی به صورت نمادین و تداوم آن، می توان یک “جریان آگاهی مشترک همگانی” به وجود آورد و با بهره گیری از “رسانه”، “تبلیغات” و “آموزش”، مردم را برای وارد شدن به این آگاهی فراخواند.
این آگاهی در صورت اقدام درست، می تواند به سطح “آگاهی ملّی” نیز ارتقا یابد و به نتایجی چون “آگاهی ملی از دردها”، “آگاهی ملی از رنج ها”، “آگاهی ملی از ستم ها”، آگاهی ملی از مقاومت ها”، “آگاهی ملی از مبارزات”، “آگاهی ملی از پیروزی ها” و… منجر شود.

Related posts

آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

بهزاد خوشحالی

پرسش

بهزاد خوشحالی

“گلوبالیسم جهادی”(Jihadist Globalism)، روان تخریب شده‌ی انسان

بهزاد خوشحالی

یەکگرتنەوە

بهزاد خوشحالی

کردها همچنان در کانون تصمیم سازی و تصمیم گیری خاورمیانه

بهزاد خوشحالی

اشرف قوانين

بهزاد خوشحالی

ڕێبەر یان دژەقارەمان

روانشناسی فرقه

نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید