نگوییم “راه” ما “بیراهه” است، شاید ما، “بیراهه”ی این “راه” باشیم

November 20, 2013 One Min Read
326 Views
Behzad