هدف

فارسی گزینه گویی

“هدف”، زياد هم دور نيست، مُد شدن “عينک دوربين”، اين روزها، دردسر ساز شده است….

(ب.خ)

 

Related posts

“بۆچی کوردایەتی به یەکتر دەفرۆشین”

بهزاد خوشحالی

مدعيان دمکراسی‌خواهی ايرانی از فردای ايران چه می‌خواهند

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم الکترونیک(enationalism) یا ناسیونالیسم تکنولوژی اطلاعات(ITnationalism)

بهزاد خوشحالی

شاید “آزادی” را قربانی “مرگ” کرده‌ایم….

بهزاد خوشحالی

درباره‌ی جبهه‌ی کردستانی و جریانهای مخالف یا مقاوم در برابر تشکیل جبهه

بهزاد خوشحالی

چشم از “پنجره” بردار، منجی در “آینه” است….

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(5)

بهزاد خوشحالی

بسیاری از “ما”

بهزاد خوشحالی

خواب واگیر

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید