هر ادعايی برای مذاکره و گفتگو با جمهوری اسلامی، دستکم بايد دارای اين ويژگی‌ها باشد:

دیدگاه فارسی یادداشت

-با مشورت با تمامي احزاب کردستاني باشد
-داراي يک بسته ي واقع نگر و شامل کف مطالبات ملي باشد
-حق تعيين سرنوشت ملت کرد و تمامي ملت هاي ايران را به عنوان يک اصل غيرقابل تغيير و غير قابل گفتگو در دستور قرار دهد
-با سخن گفتن از برخي مطالبات بديهي، مقاومت و مبارزه ي حق خواه و سزاوارانه ي ملت کرد را به کمترين سطوح ارزشي تقليل ندهد
-به تلاش هاي جمهوري اسلامي براي به حاشيه راندن برخي جريان ها و احزاب دامن نزند
هيچ حزب، گروه يا جريان سياسيف نمي تواند به تنهايي نقش “قيّم” و “سرپرست” ملت کرد را بازي کند و بدون در نظر گرفتن خواست و مطالبات عمومي مردم کردستان، تقاضاي او را به حداقل ها فروبکاهد…

Related posts

آيا مردم ايران، آمريکايی‌ها را دوست دارند

بهزاد خوشحالی

مقاومت در برابر “حقیقت”

بهزاد خوشحالی

مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

بهزاد خوشحالی

درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش هفتم)

بهزاد خوشحالی

تماميت‌خواهی جهمهوری اسلامی، اراده‌ی ويرانگر و توفان شن

بهزاد خوشحالی

آتش بس مسموم، نفرت مقدس

بهزاد خوشحالی

به اردوگاه‌ها نيز يورش خواهند برد

بهزاد خوشحالی

بالاترین نرخ بیکاری کشور

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید