همان چیزی را فدا خواهیم کرد که می‌خواستیم از آن دفاع کنیم

دیدگاه فارسی یادداشت

یک “تقابل کاذب” به وجود آمده است؛ گویی ما با دو روی یک “سکه” سروکار داریم، در حالی که سکه ای وجود ندارد؛ آنها که “مبارزه” را در ذهنیت خود، به سکه ای فروکاسته اند بر طبل این “تقابل کاذب” می کوبند.
پیامد تداوم این تقابل، به معنای نگون بختی برای “روژهه لات” خواهد بود.
باید به چیزی از جنس باهم بودن اندیشید؛ جنبشی از جنس “همه با هم”….
دوران “نه این نه آن” (Nor…Nor) و “یا این یا آن” (Or…Or) به پایان آمده است؛ چرخه ی کنونی، دوران “هم این هم آن” (And…And) است.
تقابل کاذب، سرانجام، همه ی ما -من و تو و ما- را به سوی این عبارت خواهد برد:
“انسان هایی که به خاطر آزادی و انسانیت شروع به مبارزه کردند، کارشان را با دور انداختن انسانیت و آزادی به پایان رساندند….و بدین ترتیب، دقیقا همان چیزی را فدا کردند که می خواستند از آن دفاع کنند.”….

Related posts

پلاتفورمێک بۆ بەرەی کوردستانی – پلاتفورم پيشنهادی برای تشکيل جبهه‌ی کردستانی

بهزاد خوشحالی

چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی‌شناسد

بهزاد خوشحالی

فلج کردن روح انتقادگری، خط شروع کارزار نهایی تمامیت خواه و مردم

بهزاد خوشحالی

ژوان عزیز!

بهزاد خوشحالی

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

برای سعيد عزيز

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

ضرورت تعریف یک “زبان مشترک” برای “هم پیوندی”، “هم سویی” و “هم بستگی” میان اپوزیسیون ایرانی

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها(3)

دیدگاه خود را بنویسید