همیشه آسان تر است بر جنایاتی که دیگران بر ضد ما مرتکب شده اند متمرکز شویم تا جنایاتی که خودمان علیه خودمان مرتکب شده ایم:

فارسی یادداشت

خود تخریب گری
ترسو شدن
دروغ و فریب
حرکت امیدها به سوی نا امیدی
از دست دادن دلیل مقاومت
ادامه دادن به زندگی حقارت بار در حواشی جامعه
و….
یک تراژدی است.
باید تشخیص دهیم خطر بزرگ تر کجا نهفته است؟….

Related posts

گاهی می‌مانم با خودم تنها

بهزاد خوشحالی

طرح ترور یک سفیر در خاک کشور بیگانه

بهزاد خوشحالی

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

“کرد ستيزی رسانه‌ای” و “وظيفه‌گرايی کنشگر”

بهزاد خوشحالی

کردیسم، به سوی زیبایی شناختی کردن واقعیتی به نام ملت کرد (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

مدعيان دمکراسی‌خواهی ايرانی از فردای ايران چه می‌خواهند

بهزاد خوشحالی

ئێمه و ناوچەکانی خوارگ (کرماشان و ئيلام و لورستان و لەکستان)

بهزاد خوشحالی

کهنه قمار

بهزاد خوشحالی

ناهمنوا

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید