هنوز هم خواب جنازه می‌بینم

فارسی گزینه گویی

هنوز هم خواب جنازه می بینم
و رشته هایی که همچون ریسمان، پاره می شد
آزادی نقطه مقابل زندگی من بود
و حس آزادی را تنها می شد در واژگان خیالی یافت
راستی! چند درصد از عمرمان را آزاد زیسته ایم؟
و سال های زیادی که نسل ما از دست داد؟
سال هایی که اکنون برای نسل ما به تاریخی کهن تبدیل شده است؟
ما حتی چگونگی احساس آزاد بودن را هم نمی دانستیم
شاید هم هنوز نمی دانیم
و نفرتی که هرگز پایانی ندارد
لیست های سیاه
اسارت
شکنجه
زندان
اعدام
آوارگی
و زندگی در تبعید
آزادی همیشه نقطه مقابل زندگی من بود اما
هرچه هست “زیباست وقف آرمان شدن”
هرچه باشد زیباست وقف آرمان شدن….

Related posts

نظام جمهوری اسلامی در جهان نوین،”تابعیت سیاسی” خود را از دست داده است

بهزاد خوشحالی

دشمن شطرنج باز

بهزاد خوشحالی

لذت مجرمانه

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی همراهان و دوستانم – بۆ هەموو هاوڕێیان

بهزاد خوشحالی

برای وجدان‌هايی که به خواب می‌زنند

بهزاد خوشحالی

اصول ناسیونالیسم دمکراتیک

بهزاد خوشحالی

اینجا ایران است

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید