هنگامی که بهترین تعلقات و …

فارسی گزینه گویی

هنگامی که بهترین تعلقات و دلبستگی های ات را در آتش بیندازی آنگاه راه را خواهی یافت….

Related posts

چرا رهبری قاضی محمد برای ملت کرد، زمان و مکان نمی‌شناسد

بهزاد خوشحالی

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

“مقاومت مشروع”، حق مسلم ماست

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

پيشنهاد تشكيل ارتش سابيري كردستان(ePishmerga Force)

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه(2)

بهزاد خوشحالی

حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

ای کاش

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، وارونه نویسی تاریخ و نقض “حق دانایی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید