هویت کردی و دین

Image default
کافه کتاب

نویسنده: بهزاد خوشحالیهویت کردی و دین - بهزاد خوشحالی

سال نشر: ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴۵ ص رقعی

 

 

 

 

 

 

به گواه تاريخ، چه پيش از اسلام وچه پس از آن ، يك نگاه”چند آييني” بر انديشه ي ملت كرد حاكم بوده است و اين ملت، در دوران هاي گوناگون تاريخي، با پذيرش اديان ومكاتب مختلف ، همه ي آنها را درظرف هويت ومليت خود ريخته است. از سوي ديگر همچنان كه اكنون نيز مي توان مشاهده كرد سرزمين كردستان در يك زمان، آيين گاه وپرستشگاه اديان مختلف چون زرتشتي، مسيحيت، يهوديت ، اسلام وحتي بت پرستي نيز بوده است و نحله هاي مذهبي چون “مزدائيسم”، “نسطوري”، “آسوري”، “سني”، “شيعه”، “ايزدي”،”علوي”(هالاوي)، “اهل حق”،”صوفيسم” و… با وجود تلقي ها وتمايزات گوناگون به لحاظ نگاه آييني ومذهبي ، همواره در كنار يكديگر زندگي كرده اند، بسياري از آنها فارغ از مذهب وآيين، در كنار يكديگر به دفاع از هويت وسرزمين خود پرداخته وبا محوريت بخشي به “اصالت ملت”، قرباني آرمان هاي “كرد ملت باورانه” شده اند.

 


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

 

 

Related posts

علامه احمد مفتی‌زاده و كردستان

بهزاد خوشحالی

ژینوسا‌ید ملت‌ کرد

بهزاد خوشحالی

مجموعه مقالات

بهزاد خوشحالی

کتاب کوردها ایرانی نیستند

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

روحانيون و كردستان

بهزاد خوشحالی

استانداران وقت و كردستان

بهزاد خوشحالی

دكتر مصطفی چمران و كردستان

بهزاد خوشحالی

روزهای بحران بە روایت تصویر

بهزاد خوشحالی