ویژە برنامە جمهوری کردستان – کورد کانال

فارسی کورد کاناڵ ویدیو

قسمت اول:

 

قسمت دوم:

مهمان: جلیل گادانی و بهزاد خوشحالی

 

قسمت سوم:

مهمانان: گلالە شرفکندی و وریا رحمانی

 

قسمت چهارم:

مهمانان کمال کریمی و حسن حاتمی

 

قسمت پنجم (پایانی):

مهمانان رامبد لطف‌پوری و اقبال صفری

Related posts

چشم از “پنجره” بردار، منجی در “آینه” است….

بهزاد خوشحالی

“پيشکش به “تو” که چون من می‌انديشی”

بهزاد خوشحالی

ملتی که انسان را به خاطر مرگش دوست دارد

بهزاد خوشحالی

اگر فکر می‌کنی تسخير شده‌ای

بهزاد خوشحالی

کردها

بهزاد خوشحالی

زمان خیزش ملت های خاورمیانه، از مدت ها پیش آغاز شده بود

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می‌چینند

بهزاد خوشحالی

زخم‌های کهنه هنوز هم وجود دارند

بهزاد خوشحالی

“روح ملی” یگانه صورت “خودآگاهی” است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید