ویژە برنامە جمهوری کردستان – کورد کانال

فارسی کورد کاناڵ ویدیو

قسمت اول:

 

قسمت دوم:

مهمان: جلیل گادانی و بهزاد خوشحالی

 

قسمت سوم:

مهمانان: گلالە شرفکندی و وریا رحمانی

 

قسمت چهارم:

مهمانان کمال کریمی و حسن حاتمی

 

قسمت پنجم (پایانی):

مهمانان رامبد لطف‌پوری و اقبال صفری

Related posts

دفاع مشروع یا تروریسم؟ شناخت شناسی اقدامات مسلحانه ی “پژاک” و “احزاب سیاسی کردستان” در چهارچوب نظریه ی دفاع مشروع

بهزاد خوشحالی

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

نبرد نامتقارن، الگویی برای اقدام مدنی علیه سلطه

بهزاد خوشحالی

نخل بانان جمهوری اسلامی، خرمای ختم خویش می چینند

بهزاد خوشحالی

سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای فلج ذهنی مخاطبان

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(11)، وجدان های ایرانی که جوهره ی قلم را به شرف واژه آراستند

بهزاد خوشحالی

تازگی‌ها بخشنامه زده‌اند:

بهزاد خوشحالی

علم بهتر است یا ثروت….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید