و آن روز که تاريخ، بي رحمانه، باز، ما را خواهد نوشت….

فارسی گزینه گویی

فروردين 58/ هيات مذاکره کننده پس از نوروز خونين سنندج با220 شهيد در مسجد دارالاحسان/ خميني و کاک احمد/ بني صدر بر روي شانه هاي مردم/ سادگي مذهبي، فريب خوردگي سياسي/ 28مرداد58، فتواي جهاد خميني: با تمام قوا به کردستان برويد/ و يک سال بعد، بني صدر: به ارتش و سپاه فرمان مي دهم پوتين هايتان را از پا درنياوريد تا غائله ي کردستان را سرکوب کنيد/ …و “کودکان ريش دار”ي که سرنوشت يک ملت را بر باد مي دهند….

Related posts

خشونت، ترور، تروریسم و تروریسم دولتی

بهزاد خوشحالی

پرسش

بهزاد خوشحالی

موسسه نظرسنجی پیو بررسی کرد – میزان محبوبیت ایران در 39 کشور جهان!

بهزاد خوشحالی

اول “خانه” بعد “برنامه”

بهزاد خوشحالی

دومینوی دمکراسی خواهی در خاورمیانه را چگونه می توان به سوی ایران هدایت کرد

بهزاد خوشحالی

آيا عصر انقلاب به ايران بازگشته است

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش سوم

بهزاد خوشحالی

انتخابات رياست جمهوری يازدهم، سرشکست نظام تماميت خواه

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید