و آن روز که تاريخ، بي رحمانه، باز، ما را خواهد نوشت….

September 14, 2013 One Min Read
370 Views
Behzad