“يادمان رفته بود خورشيد هميشه از شرق طلوع می‌کند؟!”

فارسی گزینه گویی

(ب.خ)
چشمان تازه، دیدن نو
گوشهای تازه، شنیدن نو
زبان تازه،گفتن نو
و از این همه تازه و نو
اندیشه ای نو، اندیشیدنی نو و
انسانی نو، …
گردن فراز
بزرگ منش
ژرف
عاشق
….
آري اَبَرانسان
پس آن گاه، عصیان….
راست گفته اند
اشک و عرق و خون، هرگز بدون پاسخ، نمی مانند
اکنون ژوانگه نوخاستگي
اين سان عصیان، سراسر
نبرد تا پای جان و
يا آزادي يا آزادي
هم قانون بوده است بدون تغيير از اول دفتر هستي
“خورشيد هميشه از شرق طلوع کرده است”
و سرزمين من نيز از شمال تا جنوب، غرب تا شرق
کردستان سراسر
از اين قاعده مستثني نه
خورشيد هميشه از شرق طلوع کرده است آري
اکنون نیایش به سوی قبله ی عاشقان، روژهه لات نيشتمان
خورشيد ملت من نيز از شرق درخواهد آمد
از شرق
آري آري به همين سادگي قانون آفرينش
پس درود، سرزمین من، درود
درود، سرزمین من، درود

Related posts

مه‌لا مه‌لاکوژان دەبیت؟

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

اسیر”عشق” بودن

بهزاد خوشحالی

توهم امر مطلق

بهزاد خوشحالی

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

‫به بهانهٔ روز جهانی‌ زبان مادری – گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا

بهزاد خوشحالی

قدرت گرفتن کُردها در خاورمیانه‌ای که دچار تحولات شدید است

بهزاد خوشحالی

ضرورت تعریف یک “زبان مشترک” برای “هم پیوندی”، “هم سویی” و “هم بستگی” میان اپوزیسیون ایرانی

بهزاد خوشحالی

ضرورت بررسی مفاهیم خیانت، خائن، مقاومت مشروع، نیرد مسلحانه و…از دیدگاه “Social Ethics”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید