“پاييز اعتراض، زمستان مقاومت”

فارسی یادداشت

تصميم سازي هاي ايدئولوژيک، ناتواني در کنترل متحدان، از نفس افتادن اقتصاد، گذار از برنامه ريزي منطقي به طرح هاي افراطي، مرگ ديپلماسي ايراني، رجز خواني هاي سياسي، فقدان قاعده بندي در فرهنگ، وخامت شديد اجتماعي، توزيع ناعادلانه ي ثروت، سياست ايدئولوژيک، متمرکز ساختن منابع در بخش نظامي-هسته اي، اتخاذ تدايبر دردناک براي غلبه بر بحران، ابر تورم، و انکار و سرکوب دگرگوني در خواست هاي سياسي مردم….
آيا پاييز و زمستان، سرشت سرد خود را . به فراموشي خواهند سپرد…؟

Related posts

پشت دیوارهای آخرین نبرد

بهزاد خوشحالی

کرد بودن با مسوولیت محدود

بهزاد خوشحالی

چگونه کارهایی با واژگان می‌کنیم

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

“نه گفتن” به نمادهای ارزش های جمهوری اسلامی و آگاهی ملّی

بهزاد خوشحالی

“ناصر”، فریاد “موسیقی اعتراضی” یک ملت

بهزاد خوشحالی

ناسيوناليسم و دمكراسی(بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

کورد و میراث شوم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید