پرسش

هدف جمهوري اسلامي از نسبت دادن تمامي درگيري هاي کردستان به “پژاک” چيست؟
و چه برنامه اي را دنبال مي کند؟
تدارک کدام نقشه؟
سياه نمايي؟ (از هردو سوي بخوانيد)
-براي تداوم نگرش امنيتي
-براي يک سرکوب احتمالي
-براي “فرافکني” دشمني سراسري مردم کردستان به يک گروه يا حزب مشخص
يا
……؟؟!
و اين علامت سوال، اکنون آنچنان بزرگ شده است که حتا خبرنگار “راديو فردا” هم از من مي پرسد….

پلانێکی نەرم بۆ شکاندنی تابۆیەکی پیرۆز

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی یک حکومت “سخت” است نه یک حکومت “قدرتمند”

بهزاد خوشحالی

حمله به آزادی مردمان یک سرزمین

بهزاد خوشحالی

عقل و “عصيان”، عشق و “شيفتگی”

بهزاد خوشحالی

مقاومت مدنی مريوان، آزمون تئوری در عمل

بهزاد خوشحالی

پيش داوری‌های عجولانه چرا؟

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو، مبارزی برای همه ی دوران

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(2)

بهزاد خوشحالی

جبهه ي اقدام مدني كردستان (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید