پناه

فارسی گزینه گویی

به تنهاییت پناه ببر، از کینه های پنهان، حسد نیمه جان، دروغ عیان، نیرنگ بی امان
****
این کارگان، سراپا دشنه، برای فروکردن در قلبت، به تنهاییت پناه ببر
****
از گیاهان هرزه، روان های تنگ، کرم های خزنده، به تنهاییت پناه ببر
****
از ستایشگران، ریزه خواران، از شیطان، به تنهاییت پناه ببر
****
به خاطر اندیشه ات، پاس داشت غرورت و، وجدان دردمندت، مبادا…،
به تنهاییت پناه ببر،
به تنهاییت پناه ببر

Related posts

نادانم اگر به يافتن دانايي برخيزم

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی و ایدئولوژی ملی

بهزاد خوشحالی

چو خاک پای عشقم تو يقين دان/ وزين شب چون مه روشن برآيم

بهزاد خوشحالی

معمار “راديو دەنگی کوردستانی ئێران” هم رفت

بهزاد خوشحالی

زۆر جار

بهزاد خوشحالی

ماشین مرگ ملت کرد

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

بهزاد خوشحالی

به تاوان وفاداری به حقیقت

بهزاد خوشحالی

كولونياليسم فرهنگی و جامعه سازی شاهدانه‌ای/ اعتیاد در کردستان به کجا می‌رود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید