پنجره‌های کثیف

فارسی گزینه گویی

پنجره های کثیف، هر چیزی را کدر نشان می دهند….دریافت مه آلود و بیدار-خواب بودن، راه را بر درک واقعیت ها خواهد بست….

Related posts

امروز سمينار “يک سال پس از توافقنامه ي کومله و دمکرات”

بهزاد خوشحالی

“مبارزه‌ی مسلحانه” به مثابه شکلی از رفتار سياسی

بهزاد خوشحالی

نامه‌ای به دکتر قاسملو – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

کردها

بهزاد خوشحالی

به صدای اجدادت پشت کن

بهزاد خوشحالی

آن خانه دور است

بهزاد خوشحالی

“پاييز اعتراض، زمستان مقاومت”

بهزاد خوشحالی

28 مرداد1358، باطل بودن حکم جهاد خميني و مشروعيت دفاع ملت کرد از منظر فقه (شيعه) و حقوق (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید