پنجره‌های کثیف

فارسی گزینه گویی

پنجره های کثیف، هر چیزی را کدر نشان می دهند….دریافت مه آلود و بیدار-خواب بودن، راه را بر درک واقعیت ها خواهد بست….

Related posts

لذت مجرمانه

بهزاد خوشحالی

اعتصاب

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

همان چیزی را فدا خواهیم کرد که می‌خواستیم از آن دفاع کنیم

بهزاد خوشحالی

گزارش محرمانه ي “مركز تحقيقات استراتژيك جمهوري اسلامي ايران” درباره ي كردستان

بهزاد خوشحالی

پرسش

بهزاد خوشحالی

آسمانی از ستارگان را گریسته‌ایم اما

بهزاد خوشحالی

گاهی می‌مانم با خودم تنها

بهزاد خوشحالی

(سند وزارت خارجه ی بریتانیا)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید