“پيشکش به “تو” که چون من می‌انديشی”

فارسی گزینه گویی

گاه باید با خون خود، پای حرف ها، نوشته ها و نانوشته ها را امضا کرد
ماهی های مرده هم می توانند در مسیر رود حرکت کنند
بهزاد خوشحالي
سرد و راکد و خاموش و بی رمق، در گوشه ای رها، افسرده و نومید، رنجه از “بیماری همگانی” تن سپردن به اینجا و اکنون، به کمترین بهایی زیستن، هم رنگ رنگ ها شدن و، نامش را هم سازگاری گذاشتن…
****
ناگاه بانگی از درون دم برمی آورد، آوایی آشنا، ندایی از جنس سرشت،…،:
“پذیرای بهار شو، تا روشنایی از افق جان طلوع کند، انسان های مامور به ایجاد دگرگونی در تاریخ، آنانکه جهان را تحت تاثیر آرمان ها و افکار خود قرار می دهند، ساختارشکن، به وادی ناشناخته گام می نهند، ره سپردن به آرمان، خلاف عادت، عمل کردن می خواهد، اندیشیدن می طلبد و، درد نیز با خود و، در خود دارد، به پذیره باید رفت، از اندیشه ی مجازی هم باید گذشت، گاه باید با خون خود، پای حرف ها، نوشته ها و نانوشته ها را هم امضا کرد، باید رفت و فروریخت و به پیش راند و از نو ساخت، گریزی و گزیری نه، اینجا و اکنون را ساختار باید شکست، گرچه پرمخاطره است اما باید شکست، ماهی های مرده هم می توانند در مسیر رود حرکت کنند، اما خلاف جریان آب شنا کردن، زنده و زندگی و ز خود گذشتن می خواهد، از اینجا تا دگرجای، از اکنون تا فردا، غیر این باید رفت، اینگونه باید رفت”….
بهزاد خوشحالي

Related posts

“… ئێمەیش وەک بەشێک لە ماڵی گەورەی کۆمەڵە و دێمۆکرات…”

بهزاد خوشحالی

درضرورت “نمادسازی” از فعال حقوق بشر کرد در اروپا و آمریکا

بهزاد خوشحالی

چرا ذهنیت ایرانی نمی تواند از حقوق ملیت ها دفاع کند

بهزاد خوشحالی

و آن روز که تاريخ، بي رحمانه، باز، ما را خواهد نوشت….

بهزاد خوشحالی

“ما” نیازمند شجاعت جدیدی هستیم

بهزاد خوشحالی

جاش هەر جاشە و خۆفرۆش هەر خۆفرۆش

بهزاد خوشحالی

همیشه آسان تر است بر جنایاتی که دیگران بر ضد ما مرتکب شده اند متمرکز شویم تا جنایاتی که خودمان علیه خودمان مرتکب شده ایم:

بهزاد خوشحالی

کبودوند

بهزاد خوشحالی

سپاسی تایبەت بۆ کەیوان گیان

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید