پیش از تشکیل جبهه، دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنید

Image default
دیدگاه فارسی

بسیار ساده است
گام نخست: فکر کنید کدام یک، رفتارتان در گذشته، غیردوستانه بوده است.
در این مورد همه متهم هستیم. رفتارمان در گذشته، نه تنها دوستانه نبوده بلکه گاهی از یک دشمنی ساده هم فراتر رفته است. به کینه توزی نهادینه هم رسیده است؛ در بسیاری اوقات، هنگامی که در مورد همدیگر سخن گفته ایم، کلمات را تهوع کرده ایم (و می کنیم)، همچنان با ذهنیت توطئه، روبروی یکدیگر می نشنیم و….
فکر کنید کدام یک، رفتارتان در گذشته غیردوستانه بوده است. ساده است
رفتارهای غیرمسوولانه بماند.
گام دوم: ذهن تان را باز نگهدارید و تصمیم بگیرید با ذهنیت یک “شروع تازه” نزدیک شوید.
ذهنیت تازه وجود ندارد. همه از گذشته صحبت می کنیم. چه بودیم؟ چه کردیم؟ چگونه بودیم؟ و…
بیشتر به مرور دفترچه ی خاطرات می پردازیم البته با تبصره ی همیشگی “تبرئه ی خود و تخطئه ی تو”. فرقی نمی کند “تو” که هستی و چه هستی؟ “من” همیشه حقیقت بوده ام و اکنون نیز هستم.
از گذشته بیرون بیایید. نمی توان با سرعت بالا به جلو راند اما از شیشه ی عقب ماشین به دنیا نگاه کرد و همزمان انتظار رسیدن به مقصد را هم داشت.
ذهن تان را باز کنید و تصمیم بگیرید با ذهنیت یک “شروع تازه” به هم نزدیک شوید.
گام سوم: به جای دوری کردن، دنبال برقراری رابطه باشید.
دوری کردن شما از همدیگر، شما را به هیچ جایی نخواهد رساند همچنانکه تاکنون نرسانده است. با یکدیگر رابطه برقرار کنید، از ایجاد و گسترش رابطه نترسید.
به جای دوری کردن، به دنبال برقراری رابطه باشید.
گام چهارم: موفقیت تان از نزدیک شدن را ارزیابی کنید.
چشم اندازهای “باهم بودن” را در ذهن خود مرور کنید؛ تصویرسازی کنید. موفقیت و اعتبار شما هنگامی که “در کنار هم” هستید قابل مقایسه با اکنون شما نیست. به تنهایی به هیچ جایی نخواهید رسید. هیچکس به تنهایی به جایی نرسیده است و هم نخواهد نرسید.
گام پنجم: به موضوعات مورد علاقه ی مشترک بپردازید.
از چیزهایی که قبول دارید شروع کنید. در موارد مورد اختلاف، از موضوعات کوچک شروع کنید، به توافق خواهید رسید. سپس به موضوعات بزرگ تر بپردازید. تجربه نشان داده است وقتی موضوعات کوچک حل می شوند شاید موضوع بزرگ تری برای بحث و جدل باقی نماند.
گام ششم: همجنانکه همیشه “خودتان” هستید اجازه بدهید طرف مقابل شما هم “خودش” باشد.
این مساله یک فرصت است، به هیچ وجه تهدید نیست. با “خودم و خودم”، “ما” درست نمی شود.
گام هفتم: با ذهنیت پیش داورانه، وارد گفتگو و مذاکره نشوید. بسیار خطرناک است.
پیش از تشکیل جبهه، دشمنی ها را به دوستی تبدیل کنید.
بسیار ساده است.

Related posts

آتش بس مسموم، نفرت مقدس

بهزاد خوشحالی

“حکايت سياست و سرزمين”

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، گذار از “تمامیت خواهی استالینیستی” به “تمامیت خواهی نازیستی”

بهزاد خوشحالی

فقدان وجاهت و مشروعيت قانونی استفاده از “اصل حاکميت ملي” و “اصل احترام به تماميت ارضي” گروه سلطه در رويارويي و سرکوب “جنبش رهايي بخش ملي کرد”

بهزاد خوشحالی

دو سند مطبوعاتی

بهزاد خوشحالی

تکنیک‌های نافرمانی مدنی (روش های اقدام بدون خشونت)

بهزاد خوشحالی

چرا حرکت ما به سوی آینده گم شده است؟

بهزاد خوشحالی

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

آيا مردم کردستان، منتظر پيام مشترک احزاب براي نمايش “قدرت نرم” خود هستند؟(2)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید