پێشمەرگایەتی

فارسی گزینه گویی

پیشمه رگایه تی
کوردایه تی
روژنامه وانی
غه ریبی
بیکه سی
خه می بی نانی و
مه رگ، مه رگ، مه رگ….
عاقیبه ت ئارامت گرت که یوو….پیروزه….
بخه فه کاکه بخه فه
مه رگ، گه وره ترین خه لاته بو ئیمه مانان….
بخه فه ئارام……
له ئیمشه ویش به دوا گشتی ئه بن به باوک و برات

Related posts

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

بالاترین نرخ بیکاری کشور

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

به مناسبت روز جهانی زبان مادری

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

اگر “ماکياولی” کورد بود و برای “شاهزاده” کتاب می‌نوشت

بهزاد خوشحالی

برنامه ریزی اقدام (يک نمونه برای تدوين مقاومت سازمان یافته یا کنشگری فعال و غلبه بر بحران در مواجهه با ماشين سركوب رژيم جمهوري اسلامي)

بهزاد خوشحالی

آموزش به زبان مادری

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید