پێشمەرگایەتی

فارسی گزینه گویی

پیشمه رگایه تی
کوردایه تی
روژنامه وانی
غه ریبی
بیکه سی
خه می بی نانی و
مه رگ، مه رگ، مه رگ….
عاقیبه ت ئارامت گرت که یوو….پیروزه….
بخه فه کاکه بخه فه
مه رگ، گه وره ترین خه لاته بو ئیمه مانان….
بخه فه ئارام……
له ئیمشه ویش به دوا گشتی ئه بن به باوک و برات

Related posts

می‌توان خانه‌ای ساخت

بهزاد خوشحالی

عقل و قلب

بهزاد خوشحالی

سرزمینم!

بهزاد خوشحالی

پ.ک.ک، آتش بس و آینده، یک تحلیل استراتژیک

بهزاد خوشحالی

ایدئولوژی و ایدئولوژی ملی

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

نابودی “ماشین انسان خوار” و “انسانیت کش” جمهوری اسلامی” با چه مکانیسم هایی امکان پذیر خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

تازگی‌ها بخشنامه زده‌اند:

بهزاد خوشحالی

پيرۆزه دروشمی “يان ڕزگاری يان ڕزگاری”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید