“پێویستی کتێبی سەرەتایی زمانی کوردی بۆ ڕۆژهەڵات” – ضرورت چاپ و توزيع کتاب آموزش زبان کردی برای نوآموزان کردستان (ايران)

دیدگاه فارسی کوردی یادداشت

رهبران بزرگوار احزاب کردستاني!
تکرار چندين ساله ي سنت صدور و انتشار پيام به مناسبت آغاز سال جديد تحصيلي و اظهار تاسف درباره ي محروميت ملت کرد و ساير ملت ها از آموزش زبان مادري، پديده ي عصر “هويت مقاومت” است.
اکنون عصر هويت مقاومت پايان يافته و دوران “هويت مشروعيت بخش” و هويت برنامه دار” آغاز شده است.
براي ورود به دوران نوين و پيوستن به اين روند، نخستين گام، “چاپ کتاب آموزش زبان کردي براي نوآموزان” و توزيع آن در مناطق کردنشين (ايران) و چارچوب بندي اقدام مدني در راستاي ترويج “فرهنگ نوشتاري کردي” است.
باشد که فرصت هاي پيش روي خود را در اين دوران جديد نيز از کف ندهيم. در زبان کردي با سه حرف “ه”، “ه”، “ل”، هم مي توان فرصت ساخت و هم فرصت را سوخت، مرتکب گناه سهل انگاري شد و حتي يک ملت را هم کشت…..
———————————————————————————–
به ريز حيزبه کاني روژهه لاتي کوردستان!
هه زار پات کردنه وه ي هه ناردني په يام بو ده سپيکي سالي نويي خويندن و شين گيري و ماته م گرتن بو “زماني دايکي”، ديارده ي سه رده مي “شوناسي به رگري”(هويت مقاومت) بوو. ئه و سه رده مه به سه رچوو و کوتايي هات.
ئه ورو سه رده مي “شوناسي ره وايي ده ر”(هويت مشروعيت بخش) و “شوناسي به به رنامه”يه(هويت برنامه دار).
بو هاتنه نيو ئه م سه رده مه نوي و په يوه ست بوون به و ره وته، يه که م هه نگاو، چاپي “کتيبي سه ره تايي فيرکاري زماني کوردي” و ناردنه وه ي بو ناوخوي ولات و بلاوکردنه وه ي “فه رهه نگي نويساري”يه(فرهنگ نوشتاري).
با ده رفه ته کاني ئه م سه رده مه ش به فيرو نه ده ين. به سي پيتي “ه” ،”ه” ، “ل “، هه م ده توانين “ده رفه ت” بنووسين و هه م بيشنووسين “هه له”، “خه سار”، “تاوان”، “مردن” و يان “کوشتني يه ک نه ته وه”…..
(ب.خ)

Related posts

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

هدف

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش چهارم

بهزاد خوشحالی

چگونه “امور روزمره” را به “فرهنگ مبارزه” علیه “جمهوری اسلامی” تبدیل کنیم؟

بهزاد خوشحالی

“فضیلت کورد”، “رذالت ایرانی-اسلامی”

جمهوري كردستان يا جمهوري مهاباد؟

بهزاد خوشحالی

تغییر در ایران: اوباما یا رامنی؟

بهزاد خوشحالی

گویا همه‌ی ملت‌ها یک دیوانگی به تاریخ بدهکارند

بهزاد خوشحالی

سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید