پەیامەکانی تەقینەوەی هەولێر

فارسی یادداشت

گه ر نه بنه ريگاي ترانزيتي چه ک و ته قه مه ني ده تانکوژين
گه ر هه لبژاردني ئازاد و ديموکراتيک بکه ن ده تانکوژين
گه ر کونگره ي نه ته وه يي بگرن ده تانکوژين
گه ر سه ربه خويي رابگه ينن ده تانکوژين
گويرايه لمان بن با نه تانکوژين
به لام په يامي ئيمه:
نابين، ده يکه ين، ده يگرين، رايده گه ينين، هه ر گيز کويله نابين
بمانکوژن…..

Related posts

این جمله را بسیار شنیده‌ایم

بهزاد خوشحالی

آیا سقوط رژیم سوریه، به “فروریختن دیوار وحشت” مردم ایران در برابر نظام “انتظامی – امنیتی” ایران به مثابه یک نظام تمامیت خواه منجر خواهد شد؟

بهزاد خوشحالی

قدرت گرفتن کُردها در خاورمیانه‌ای که دچار تحولات شدید است

بهزاد خوشحالی

اول “خانه” بعد “برنامه”

بهزاد خوشحالی

ژوانم

بهزاد خوشحالی

سیاهچالەای بە نام ایران

نام و نامه و ناموس و نان

بهزاد خوشحالی

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

گسست “عاطفه‌ی مشترک”، یک آسیب جبران ناپذیر

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید