چرا کليدها…

فارسی گزینه گویی

چرا کليدهايي که زماني قفل مي گشودند، امروز، خود، براي گشوده شدن،کليد مي خواهند؟!
زنگ زده اند؟
ساييده شده اند؟
دندانه هاشان شکسته؟
کوچک شده اند؟
يا صيقل مي خواهند؟
کسي هست بگويد:
چرا قفل کرده اند؟
چرا قفل شده اند؟
شايد بهتر باشد بپرسيم:
چرا قفل کرده شده اند؟!….
(ب.خ)

Related posts

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

میدان نبرد مدرن

سياست اتميزه سازی جامعه، شمشير دولبه‌ی نظام های تماميت‌خواه

بهزاد خوشحالی

بار سنگين “هوشياری ملی”

بهزاد خوشحالی

اپوزیسیون کردستانی و ضرورت تفکر طراحانه

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش سوم)

بهزاد خوشحالی

این روزها

بهزاد خوشحالی

مرزهای محدود

بهزاد خوشحالی

ملت ایران” بنیاداً عاری از حقیقت است

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید