چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی شود
چشم داشتی و ندیدی
نخواستی ببینی
گوش داشتی و نشنیدی
نخواستی بشنوی
باز هم می گویم
با ریختن آشغال ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی شود….

کنگره‌ی ملی کرد و طرح چند پرسش مفهوميک در يک پروژه – پروسه

بهزاد خوشحالی

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(3)

بهزاد خوشحالی

بهتر نیست در ایامی که …

بهزاد خوشحالی

انتخابات پارلمانی حکومت حريم کردستان، نمايش يک انتخاب(ات) دموکراتيک

بهزاد خوشحالی

آزادی ما سه گانەای است در اندیشه و گفتار و کردار خود ما

بهزاد خوشحالی

کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

بهزاد خوشحالی

کردها، بزرگترین قربانیان مین در جهان – به مناسبت 4 آوريل

بهزاد خوشحالی

روی صورت‌ها مرگ می‌پاشد

بهزاد خوشحالی

حمله به آزادی مردمان یک سرزمین

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید