چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

فارسی گزینه گویی

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی شود
چشم داشتی و ندیدی
نخواستی ببینی
گوش داشتی و نشنیدی
نخواستی بشنوی
باز هم می گویم
با ریختن آشغال ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی شود….

Related posts

جنبش های اعتراضی دو دهه ی اخیر ایران

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی و “توطئه ی کوردی کردن جنگ در کردستان”

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)- بخش دوم

بهزاد خوشحالی

به جمهوری اسلامی بفهمانيم نمی‌تواند با تازيانه زدن بر دريا، تلاطم آن را خاموش کند

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

تو در اندیشه‌ی “در راه بودن” هستی

بهزاد خوشحالی

تکنیک‌های اقدام غیر خشونت آمیز (نافرمانی مدنی) – بخش دوم

بهزاد خوشحالی

اسیر هویت‌های ساختگی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید