چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

فارسی گزینه گویی

چقدر گفتم با گذاشتن آشغال ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی شود
چشم داشتی و ندیدی
نخواستی ببینی
گوش داشتی و نشنیدی
نخواستی بشنوی
باز هم می گویم
با ریختن آشغال ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی شود….

Related posts

آزادگی

بهزاد خوشحالی

سرزمينم!

بهزاد خوشحالی

آیا جمهوری اسلامی، “اعتبار عقلی” خود را هم از دست داده است

بهزاد خوشحالی

تاریخ

بهزاد خوشحالی

بپذیریم

بهزاد خوشحالی

کلمه‌ی حقی که باطل از آن خواسته می‌شود

بهزاد خوشحالی

پیش از تشکیل جبهه، دشمنی‌ها را به دوستی تبدیل کنید

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی (اقدام نرم)

بهزاد خوشحالی

خواب واگیر

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید