چقدر گفتم با گذاشتن آشغال‌ها زیر فرش، اتاق تمیز نمی‌شود

November 14, 2015 One Min Read
290 Views
Behzad