ژنرال “دمپسی” سناريوهای ارتش آمريکا برای مداخله‌ی نظامی در سوريه را اعلام کرد:

فارسی یادداشت

سناريوي اول: آموزش نيروهاي ارتش آزاد و اطلاع رساني همه جانبه ي نظامي-اطلاعاتي
سناريوي دوم: تهاجم هوايي همه جانبه عليه اهداف استراتژيک رژيم سوريه
سناريوي سوم: ايجاد منطقه ي پرواز ممنوع
سناريوي چهارم: استقرار نيرو و ايجاد پايگاه هاي نظامي در مناطق مرزي سوريه
سناريوي پنجم: استقرار نيروهاي زميني در مناطق مختلف سوريه با هدف تسلط و کنترل انبارهاي تسليحات شيميايي

Related posts

نورباران مرگتان باد

بهزاد خوشحالی

عقل و “عصيان”، عشق و “شيفتگی”

بهزاد خوشحالی

برنامە‌ی روزنه – نقش و کارکرد تحزب در ایران با تاکید بر حدکا

بهزاد خوشحالی

ضرورت تحول و توسعه در احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

پناه

بهزاد خوشحالی

نگاهی کوتاه به آمار بیکاری سالیانه در استان‌های ایران

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی(بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(3)

بهزاد خوشحالی

ترس از “سقوط” برای جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید