ژنرال “دمپسی” سناريوهای ارتش آمريکا برای مداخله‌ی نظامی در سوريه را اعلام کرد:

فارسی یادداشت

سناريوي اول: آموزش نيروهاي ارتش آزاد و اطلاع رساني همه جانبه ي نظامي-اطلاعاتي
سناريوي دوم: تهاجم هوايي همه جانبه عليه اهداف استراتژيک رژيم سوريه
سناريوي سوم: ايجاد منطقه ي پرواز ممنوع
سناريوي چهارم: استقرار نيرو و ايجاد پايگاه هاي نظامي در مناطق مرزي سوريه
سناريوي پنجم: استقرار نيروهاي زميني در مناطق مختلف سوريه با هدف تسلط و کنترل انبارهاي تسليحات شيميايي

Related posts

هنوز “پخته” نیستیم

سه نکته‌ی حضرت عباسی در پروژه‌ی جديد هويت سازی

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت

بهزاد خوشحالی

“هوا بس ناجوانمردانه سرد” را

بهزاد خوشحالی

احزاب کردستانی، انتقاد آری، انکار نه

بهزاد خوشحالی

لازم نیست به کسی اسلحه بدهی

بهزاد خوشحالی

دكتر قاسملو، هم كاريزماتيك، هم خردورز

بهزاد خوشحالی

در رویارویی با سخت کیشی ایدئولوژیک، از چه مکانیسم هایی باید استفاده کرد؟

بهزاد خوشحالی

فصل قلم هم کم کم تمام

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید