ژوان جان!

فارسی گزینه گویی

ژوان جان!

امیدوارم دور بودن از تو اونقدر طولانی نشه که یک روز مجبور بشم بهت بگم: “منو ببخش که بزرگ شدنتو ندیدم….

Related posts

“خواست” و “ئەوین”

از 12 فروردين 58 تا 12 فروردين 92

بهزاد خوشحالی

یادت هست…؟

بهزاد خوشحالی

هويت‌ها مرزها را می‌سازند نه مرزها هويت‌ها را

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

اردو زده پشت نادانی

بهزاد خوشحالی

پس از اعدام حبيب الله گلپری‌پور

بهزاد خوشحالی

شعله‌ای از رنگ های آتشين

بهزاد خوشحالی

روزها را می شماریم و شب ها را ورق می زنیم

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید