ژوان جان!

فارسی گزینه گویی

ژوان جان!

امیدوارم دور بودن از تو اونقدر طولانی نشه که یک روز مجبور بشم بهت بگم: “منو ببخش که بزرگ شدنتو ندیدم….

Related posts

سلطه‌گری و جنايت تو

بهزاد خوشحالی

تمامیت خواهی “جمهوری اسلامی” و اراده‌ی تشکیل “جامعه‌ی مردگان”

بهزاد خوشحالی

ترسی است بی‌نظير

بهزاد خوشحالی

دشمن شطرنج باز

بهزاد خوشحالی

خير همگانی

بهزاد خوشحالی

لرستان، کرمانشاه، کردستان، بالاترين نرخ بيکاری در ايران

بهزاد خوشحالی

ژوان عزیز!

بهزاد خوشحالی

فکر آزادی، خالی از کلی گويی‌هاست

بهزاد خوشحالی

جمهوری اسلامی، وارونه نویسی تاریخ و نقض “حق دانایی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید