کبودوند

فارسی یادداشت

“کبودوند” می تواند محک جدی دیگری برای “راستی آزمایی” مدعیان حقوق بشر و “دمکراسی” باشد
کبودوند می تواند محک جدی دیگری برای “راستی آزمایی” تمامی جریان های سیاسی باشد
کبودوند می تواند محک جدی دیگری برای “وجدان” باشد….
کبودوند بهانه ی سیاسی برای گریز از مسوولیت هم نیست
کبودوند اکنون عین مسوولیت است و محک جدی دیگری برای راستی آزمایی….

Related posts

فصل قلم هم کم کم تمام

بهزاد خوشحالی

بڕیاری پێکهێنانی “دەوڵەتی ئێلێکترونی کوردی” (Kurdish eGovernment)

بهزاد خوشحالی

بهتر نیست در ایامی که …

بهزاد خوشحالی

در عصر انفجار اطلاعات، نادانی، یک انتخاب است

“روح ملی” یگانه صورت “خودآگاهی” است

بهزاد خوشحالی

پنجره‌های کثیف

بهزاد خوشحالی

چرا انديشه ايرانی، “حق تعيين سرنوشت” را تحمل نمی‌کند

بهزاد خوشحالی

دیپلماسی و قدرت، با یکدیگر پیوند خورده‌اند

بهزاد خوشحالی

مدعيان دمکراسی‌خواهی ايرانی از فردای ايران چه می‌خواهند

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید