کتاب کوردها ایرانی نیستند

Image default
کافه کتاب گزیده

(فایل کتاب برای مطالعە در ادامە مطلب)

…..به باور “ناسیدزه” و همکاران (Nasidze et al, 2005)، زبان شناسان در مقاطعی از پژوهش های خود، با فرضیه سازی و نه اثبات علمی، زبان کوردی را در گروه زبان های به اصطلاح ایرانی و آریایی قرار داده اند که این مساله، به هیچ عنوان، قطعیت ندارد اولا و ثانیا، اساسا نمی توان بر اساس صرف شواهد زبان شناختی، کوردها را به لحاظ منشا، به این یا آن گروه وابسته کرد. “مک کنزی” (Mackkenzie) زبان شناس فقید بریتانیایی در نهایت، اعتراف کرد که برای دسترسی نسبتا دقیق به منشا کوردها، باید به شواهد غیر زبانی نگاه کرد.
پژوهشگران نتیجه می گیرند که کوردها از بستر چندقومی ژنتیکی خاورمیانه و قلمرو خاص کوردستان، پیدا شده اند و در درجه ی نخست، فرزندان بومیان این جغرافیا هستند که از ترکیب چند قومی و چند فرهنگی این مردمان، کوردهای امروزی شکل ساخت پیدا کرده اند.
نتیجه ی همه ی پژوهش های انجام گرفته با استفاده از معیارهای علم ژنتیک و نیز بررسی های زبانی نشان می دهند کوردها ایرانی نیستند و از آریایی ها منشعب نشده اند. شباهت ژنتیکی کوردها، یهودی ها و ارمنی ها به روشنی نشان می دهد که قدیمی ترین و کهن ترین گروه های ساکن خاورمیانه، این ها بوده اند و نسبت دادن هویت مضاف به هریک از آنها بیش از آنکه یک واقعیت علمی باشد نتیجه دروغ و سیاست است. کوردها نه ایرانی هستند و نه از آریایی ها منشعب شده اند. به باور همه این پژوهشگران، محال است کوردها ایرانی یا آریایی باشند. بازهم تاکید می شود مساله چسپاندن کوردها به ایرانی یا آریایی، بیش و پیش از آنکه دلایل و مستدل های دانشی داشته باشد به نیات و مقاصدی بازمی گردد که در پس پشت آن، اغراض سیاسی و نژادگرایانه پنهان است…..


فایل کتاب


برای دانلود کتاب اینجا را کلیک کنید.

Related posts

آیا رژه ی جنگ آغاز شده است

ما نیاز داریم بدانیم “ما به چه نیاز داریم”

یک یادداشت، چند نکته

یادداشتی کوتاه بر مباحث کنگره ی اول کومه له

بهزاد خوشحالی

سپاه پاسداران انقلاب و كردستان

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

کرد ایرانی، هویت دوگانه متعارض

بهزاد خوشحالی

روانشناسی فرقه

درآمدی بر ویژگی های شخصیتی و درک رفتار سیاسی

دیدگاه خود را بنویسید