کردستان و کرد در اسناد محرمانه‌ی بریتانیا

Image default
کافه کتاب

نویسنده: همدیکردستان و کرد در اسناد محرمانه بریتانیا - بهزاد خوشحالی

مترجم: بهزاد خوشحالی

موضوع : كردستان – تاریخ – مقاله‌ها و خطابه‌ها، كردستان – اسناد و مدارک، كردها – اسناد و مدارک
ناشر : نورعلم
محل نشر : همدان
قطع : رقعی
نوع کتاب : ترجمه
نوع جلد : شومیز
قطع : رقعی
تیراژ : 3000
تعداد صفحات : 222
تاریخ نشر : 1378/9/3
رده دیویی : 09505
شابک : 964-7073-00-3

درخواست‌های ایران، نخستین بار در سند شماره 825 آمده است. این سند، نامه‌ی وزیر خارجه‌ی بریتانیا «ایرل کرزن» است که در تاریخ 25 اکتبر 1919 از لندن به عنوان «ایرل دربی» در پاریس ارسال شده است. در این نامه، وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به سفر وزیر خارجه ایران در کابینه‌ی وثوق‌الدوله (نصرت الدوله فیروز) می‌گوید: وزیر خارجه ایران ملتمسانه از من خواست موضع حکومت علیه را در دو مورد برای او روشن نمایم: نخست مسأله‌ی کردستان و دوم مسأله‌ی ترکستان.
در ادامه‌ی نامه آمده است:
در مورد کردستان، «نصرت‌الدوله» وزیر خارجه ایران گفت: سخن گفتن از «کردستان ترکیه» یا «کردستان ایران» اشتباه است چون در واقع، همه‌ی آنها یک کردستان هستند آن چیزی هم که شما به عنوان خطوط مرزی می‌شناسید، توهمی بیش نیست… اگر حکومت بریتانیا مسأله کردستان واحد را مطمح نظر قرار دهد، دولت ایران نیز پشتیبانی خواهد کرد مشروط بر آنکه کشور متبوع وی نیز نقشی در کردستان آینده داشته باشد….

 


فایل کتاب


فایل کتاب به زودی در این قسمت گذاشته می‌شود

Related posts

٨٤٤ تست پول و بانکداری

بهزاد خوشحالی

زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍رد و ت‍اری‍خ‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌

بهزاد خوشحالی

دولت موقت و كردستان

بهزاد خوشحالی

خودکولونیالیسم (بردگی اختیاری)

بهزاد خوشحالی

انفالیسم (تروریسم دولتی – تروریسم مقدس)

بهزاد خوشحالی

ق‍ی‍ام‌ س‍ال‌ ۱۸۸۰ ک‍ردس‍ت‍ان‌ در اس‍ن‍اد م‍ح‍رم‍ان‍ه‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

بهزاد خوشحالی

دکتر عبدالرحمان قاسملو و کردستان

بهزاد خوشحالی

دكتر ابوالحسن بنی صدر و كردستان

بهزاد خوشحالی

شيخ عزالدين حسينی و كردستان

بهزاد خوشحالی