کسی که تا ابد در خط دفاع بازی می‌کند هرگز پیروز نخواهد شد

December 25, 2012 2 Mins Read
371 Views
Behzad