کلمه‌ی حقی که باطل از آن خواسته می‌شود

کلمه ی حقی که باطل از آن خواسته می شود
(داستان این روزهای “هنر ممکن” و “امر واقع” و….)
می گویند در جنگ صفین، با سیاست جناب عمروعاص” برای فرار از شکست، خوارج، قرآن ها را بر سرِ نیزه ها کردند و فریاد زدند: “لا حکم الا لله” جمعی از یاران حضرت علی، نزد او آمدند و گفتند: “دیگرچرا بجنگیم؟ گویا بر سر عقل آمده اند و چون ما شده اند.”
علی فریاد زد: “درست است که چون شما می گویند اما آنچه گفته می شود “کلمه ی حقی است که باطل از آن خواسته می شود”….
جکایت این روزهای “سیاست هنر ممکن است” و “سیاست، امر واقع است” و “مبارزه ی مسلحانه این می خواهد و آن می طلبد و ….” تکرار همان داستان 14 قرن پیش، البته با ادبیاتی مدرن تر -هرچند عاریتی- است….
بهتر نیست برای بی لیاقتی ها، ندانم کاری ها و خوش نشینی ها، حقه ی تازه تری دست و پا کنیم؟ و ناجوانمردانه، برخی جملات و آفرینندگان آن و شان نزول آنها را به لجن نکشیم….؟

هیچ “مسلمان کورد”ی به بهشت نخواهد رفت

سمیناری بەرەو یەکڕیزی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان

بهزاد خوشحالی

كورديسم، به سوي زيبايي شناختي كردن واقعيتي به نام كوردملت باوري

شايد بيرقی ديگر بسازم سرخ و زرد و سياه

بهزاد خوشحالی

در ساعت صفر

بهزاد خوشحالی

مسوولیت حمایت یا “R2P ” چیست؟

بهزاد خوشحالی

پرسش

بهزاد خوشحالی

نگاهی به آمارها در ایران، نشانه‌های فروپاشی

بهزاد خوشحالی

اعتصاب

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید