Image default

کینه‌ای که نفرت زایید

حکایت “مرگ بر فارس” و “خلیج عربی” و “پرچم” و “نماد گرگ” و “زوزه کشیدن هنگام پخش اذان” و….داستان “کینه” هایی است که “نفرت” از درون آنها زاییده است.
آینه آن روز که گیری به دست/ خود شکن آن روز مشو خود پرست
گلوله ی اول را تو شلیک کردی….

خلق یک خط گذر برای آینده

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(2)

بهزاد خوشحالی

نماد اصلاح طلبی ايرانی؟!!!!

بهزاد خوشحالی

کلمه‌ی حقی که باطل از آن خواسته می‌شود

بهزاد خوشحالی

آزادگی

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و حقوق بین الملل_ بخش دوم

یادداشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید