کینه‌ای که نفرت زایید

Image default
فارسی گزیده یادداشت

حکایت “مرگ بر فارس” و “خلیج عربی” و “پرچم” و “نماد گرگ” و “زوزه کشیدن هنگام پخش اذان” و….داستان “کینه” هایی است که “نفرت” از درون آنها زاییده است.
آینه آن روز که گیری به دست/ خود شکن آن روز مشو خود پرست
گلوله ی اول را تو شلیک کردی….

Related posts

مدعيان دمکراسی‌خواهی ايرانی از فردای ايران چه می‌خواهند

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(7)

بهزاد خوشحالی

راه….

بهزاد خوشحالی

بازداشت‌های اخیر در کردستان – برنامەی آژانس در تلویزیون نوروز

بهزاد خوشحالی

کردها ایرانی نیستند

“کرد” هستيم اما هنوز “کردستانی” نشده‌ايم

بهزاد خوشحالی

جنبش های اعتراضی دو دهه ی اخیر ایران

بهزاد خوشحالی

به صدای اجدادت پشت کن

بهزاد خوشحالی

دست تقدیر يا شست تقدیر؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید