کینه‌ای که نفرت زایید

Image default
فارسی گزیده یادداشت

حکایت “مرگ بر فارس” و “خلیج عربی” و “پرچم” و “نماد گرگ” و “زوزه کشیدن هنگام پخش اذان” و….داستان “کینه” هایی است که “نفرت” از درون آنها زاییده است.
آینه آن روز که گیری به دست/ خود شکن آن روز مشو خود پرست
گلوله ی اول را تو شلیک کردی….

Related posts

کولبر، پولبر، مناطق آزاد تجاری و کولونیالیسم رفاه (Wlfare Colonialism)

بهزاد خوشحالی

“استراتژی اقيانوس” آبی و “احزاب کردستانی”

بهزاد خوشحالی

آیا دیکتاتورها در مسیر فروپاشی، یک راه را می‌روند

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت – بخش چهارم

پناه

بهزاد خوشحالی

خاستگاه کوردها(2)

از رفراندوم کوردستان تا استقلال، یک نگاه آینده پژوهانه

بهزاد خوشحالی

خير همگانی

بهزاد خوشحالی

شعار محدود

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید