گاهی می‌مانم با خودم تنها

فارسی گزینه گویی

گاهي مي مانم با خودم تنها
که چه کار بايد کرد
با اين همه “مصيبت کورد بودن”؟…..
“نا اميد” نمي شوم اما “خسته”، گاهي…
هرچه هست
تا به آخر بايد رفت….
(ب.خ)

Related posts

بر ما ببخش

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

سلسله مراتب دمکراتیک یا سازمان حلقوی (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

برای “عدنان حسن پور” قديمی‌ترين روزنامه نگار زندانی ايران و بی مهری‌هايی که به تاوان کرد بودن بر او، همچنان…. بیدادگاه

بهزاد خوشحالی

بوی گند دروغ

بهزاد خوشحالی

بَرایِ کَسی که هَرگِز اَهلی نَشُد.

بهزاد خوشحالی

عروسک مزخرف ابتذال

بهزاد خوشحالی

“پيشکش به “تو” که چون من می‌انديشی”

بهزاد خوشحالی

نگرانی‌ها برای چیست؟

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید