یک اصل مهم در بازی شطرنج:

فارسی یادداشت

هرگاه حریف، از کناره ها حمله کرد فشار را به مرکز منتقل کن. گاهی حرکت یک پیاده در مرکز و در صورت لزوم قربانی دادن آن، سرنوشت یک بازی را عوض خواهد کرد….

Related posts

پێشمەرگایەتی

بهزاد خوشحالی

دفاع مشروع یا تروریسم؟ (بخش نخست)

بهزاد خوشحالی

خط سوم (بخش پايانی نيست تازه ابتدای راه يک ملت است)

بهزاد خوشحالی

ابزارهای لازم برای تشکیل یک “جبهه‌ی متحد کردستانی”

بهزاد خوشحالی

جبهه ی متحد کردستانی، ضرورت سرعت تشکیل

بهزاد خوشحالی

سرنوشت ما

بهزاد خوشحالی

امروز ٢٦ فروردين

بهزاد خوشحالی

سکوت

بهزاد خوشحالی

طنز سياه نخبه كشی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید