Browse Category

شیکاری

390 Articles
Behzad

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(3)

March 18, 2011

دكتر قاسملو: شايعات مبتني بر اغتشاشات متعدد در كردستان كذب است. عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموكراتيك كردستان، ديروز هرگونه اتهام جدايي طلبي را رد كرد و پشتيباني كامل...

Behzad

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(2)

March 18, 2011

در اجتماع بزرگي با حضور داريوش فروهر،مردم كردستان، شايعه تجزيه طلبي را رد كردند. مهاباد-داريوش فروهر وزير كار كه بمنظور بررسي مشكلات و خواستهاي برادران كرد به...

Behzad

بيان حقيقت در برابر قدرت

January 26, 2011

در مطالعات بسياري كه راجع به ” روشنفكران ” انجام شده است ، همواره يك نكته در قانون توجه قرار گرفته و يک موضوع ديگر مورد بي مهري قرار گرفته است : نكته اي كه بسيار...

Behzad

جمهوري كردستان يا جمهوري مهاباد؟

January 22, 2011

وارونه نويسي در تاريخ براي به دست آوردن يك ديدگاه درباره ي هويت تاريخ،بايد از يك  سلسله معيارها استفاده كرد . با توجه به آن معيارهاست كه مي توان دقيقاً درك كرد ماهيت...

Behzad

قاضی محمد و جمهوری کردستان

January 22, 2011

 قاضی محمد و جمهوری کردستان قیام قاضی محمّد به دلیل ماهیت متمایز و ویژگی سیاسی مدرن آن، مهمترین جنبش در تاریخ سیاسی ملت کرد به شمار می آید. بنیادی ترین ویژگی قیام...

Behzad

حقیقت، زبان مشترک

January 22, 2011

حقیقت، زبان مشترک انسان است و انسانیت نیز با حقیقت طلبی و حقیقت خواهی معنا پذیر می‌شود. به همین خاطر زبان انسانهایی که در راه حقیقت، جان بخت کرده یا به شکنجه و آزار و...

Behzad

انقلاب، وضعيت های انقلابی و نتايج انقلاب

November 10, 2008

انقلاب را می توان به شکل تعويض قدرت با توسل به قوه ی قهريه در چارچوب يک حکومت نگريست که در جريان آن، حداقل دو جناح شخصی ادعاهای حذف کننده نسبت به هم به قدرت دارند، در...

Behzad

امنیت ملی، رهیافت ها

November 5, 2008

“لی نورجی مارتین” در تحلیل خود راجع به مفهوم واژه ی”امنیت ملی”، ضمن بررسی دو رهیافت “رئالیستی” و “لیبرالی” و نقد آنها، رهیافت سومی موسوم...