Browse Tag

هویت

3 Articles
ملت كرد

ملت كرد

January 19, 2017

اگر “استقلال رأی”‌، “‌اعتماد به نفس”، “اتكا به تحول فرهنگی” ‌و مهمتر از همه “اعتقاد به خود” در وجود اعضای ملت كرد از ميان می رود و به از كف...

هویت

هویت

January 11, 2017

یک جامعه را نمی توان ‌ بر دوش انسان هایی بنا کرد که سمفوني‌ آزادی خود را در مرگ طبیعی دشمنان آزادی مي‌جويد. اندکی شفاف تر بگویم: با “هویت متلاشی شده”، “هویت...