آب خواهیم شد

Image default
گزیده یادداشت
مثل برف آب خواهیم شد اگر
تصمیم گیرندگان احساسی تصمیم بگیرند و عقلانی توجیه کنند
مثل برف آب خواهیم شد اگر
همچنان در دام “واقع نمایی” و “بافتن واقعیت” گرفتار شویم
مثل برف آب خواهیم شد اگر 
هر جریانی خود را رهبر جنبش بداند و به دام “خود برتربینی” گرفتار شود
مثل برف آب خواهیم شد اگر
هرکسی فکر کند خودش بهترین کار را انجام می دهد
مثل برف آب خواهیم شد اگر
“بخشی نگر” باشیم و “کلان نگر” نباشیم
مثل برف آب خواهیم شد هرگاه فکر کنیم “تنها من می توانم”
همه ی ما-تمام جریان های سیاسی- از طرف بازنده وارد ماجرا شده ایم، برداشت ما از واقعیت اشتباه است، هیچکدام-نه افراد و نه جریان ها- نمی توانیم نماینده ی همه ی مردم باشیم
اگر نتوانیم حقیقت را ببینیم از همین الان -و خیلی پیش از این- شکست خورده ایم
سیستم حاکم در حال خرید زمان برای موجه نمایی سرکوب است
****
تمامیت خواهان، همیشه چنان عمل می کنند که نشان دهند جهان تحت تسلط آنها همواره در تهدید است و آنها برای دفاع از خود به یک “ضد توطئه” نیاز دارند.
شگرد نظام های تمامیت خواه این بوده (و هست) که برای ساختن (و حفظ) جهان ساختگی خود، از یک سو از عناصر ظاهرا واقعی استفاده می کنند و تجارب تصدیق پذیر را به تبلیغات می گذارند و از دیگر سو، با اقدام علیه “توطئه های فرضی” از آنها گذشته و تجربه های خود را به حوزه هایی تعمیمم می دهند که از دسترس هرگونه نظارت به دور بمانند.
تلاش برای سازگار ساختن جهان ساختگی در نظام های تمامیت خواه با برخی “شبه واقعیت ها”(که بر اثر تبلیغات در یک پروسه ی تاریخی، وارد فرهنگ عامیانه پسند مردم شده است) و همچنین سرسختی سازمانی این نظام ها در پیگیری “ضد توطئه” موجب خواهد شد حتی تعمیم های یاد شده پس از انفجار دروغ های شاخدارتر، همچنان به قوت خویش باقی بمانند به گونه ای که حتی می توانند در میان مدت، مخالفان خود را نیز اغفال کنند
همچنان که در تبلیغات نظام های تمامیت خواه به مثابه یک درسنامه، آموزش داده می شود”، هنر، توزیع عقیده در توده ها نیست بلکه هنر، گرفتن عقیده از توده ها (و به عبار بهتر، خالی کردن توده ها از عقیده است) است.”
نظام حاکم در حال آماده سازی برای موجه نمایی سرکوب و در ادامه، شبه واقعیت سازی، ضدتوطئه، بسیج مجدد و سرانجام سرکوب است؛ او ایدئولوژی نیز در اختیار دارد تا نه تنها همراهان خود را در صفوف مجدد سازمان دهد بلکه مخالفان خود را نیز در بازه ی “قدر قدرت بودن” اغفال کند
مثل برف آب خواهیم شد اگر ….
****
اگر نمی توانید با هم باشید، اگر نمی توانید دست از تکبر بردارید، اگر به معنای واقعی مبارز نیستید، اگر به دنبال سروری و برتری هستید، اگر تنها به دنبال قدرت هستید، اگر تحمل یکدیگر را ندارید،…. به مردم هزینه تحمیل نکنید، آنها بیش از تحمل یک انسان، هزینه پرداخته اند.

 

Related posts

دو سند مطبوعاتی

بهزاد خوشحالی

چگونه ازیک سیستم تمامیت خواه رها شویم

در چرایی جهت گیری

بهزاد خوشحالی

آیا اپوزیسیون کنونی ایران نماینده یک جنبش خوب است

بهزاد خوشحالی

حاشیه‌ای بر نوشتار “اشباحی در تاریکی” دوست گرامی”محمود شریفی”

بهزاد خوشحالی

ممنوعیت آموزش به زبان مادری با نگاه به نظریه چارچوب رابطه ای

بهزاد خوشحالی

انتصاب “علی يونسی” به عنوان دستيار ويژه و طرح چند موضوع (1)

بهزاد خوشحالی

ملت، ناسیونالیسم، جامعه ی مدنی

بهزاد خوشحالی

آری اين چنين بود (و شايد همچنان هست) برادر….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید