آیا رژه ی جنگ آغاز شده است

آیا رژه ی جنگ آغاز شده است

نخست: رهبر ایران در آخرین نطق خود، استراتژی مقابله با خواسته های 12 گانه ی ایالات متحده را به روشنی اعلام کرد، راهبردی که بوی سازش نمی دهد.
اگر خواست های 12 گانه را به طور کلی در سه ظرف برنامه ی هسته ای، توسعه ی برنامه ی موشکی و نیز نفوذ منطقه ای ایران دسته بندی کنیم پاسخ روشن رهبر ایران، شروع مجدد برنامه ی هسته ای، تاکید بر توان برتر موشکی و مخاطب قرار دادن جوانان عرب برای قیام علیه رژیم های عرب منطقه است. بنابراین به نظر می رسد جمهوری اسلامی، خود را برای یک رویارویی تمام عیار آماده می کند.
دوم: رهبر ایران همچنین با تشبیه دوران کنونی مخالفان پیداو پنهان به تاریخ اسلام، شیوه ی برخورد با این نیروها و همچنین عاقبت آنها را در صورت عدم تمکین، به صورت ضمنی نشان داد. بنابراین انتظار می رود -والبته طبیعی است- که آستانه ی تحمل مخالفان و حتی منتقدان، به کمترین میزان خود کاهش یابد. از این رو پیش بینی می شود که وضعیت حقوق بشر در ایران نیز به شرایط بدتری میل کند.
سوم: رهبر ایران در نطق خود بر مساله ی اعتراضات داخلی، تلاش خارجی برای تبدیل نارضایتی های اجتماعی و اقتصادی به موضوعات مرتبط با امنیت ملی و نیز تلاش برای آشوب عمومی با هدایت خارجی اشاره می کند که این موضوع نیز به معنای رویارویی با هرگونه اعتراض داخلی و سرکوب شدید خیزش های احتمالی عمومی خواهد بود.
چهارم: هریک از دونالد ترامپ و علی خامنه ای، نشان داده اند که سخنانشان، به زودی در سیاست های داخلی و خارجی دو کشور نمود عملی پیدا خواهد کرد. یکی می گوید: “اگر یکی بزنند 10 تا خواهند خورد.” و آن یک می گوید: “اگر ایران برنامه های موشکی خود را از سر بگیرد با مشکلات بزرگتری روبرو خواهد شد.”
آیا رژه ی جنگ آغاز شده است؟

تروریسم یا خود تروریسم (Self-Terrorism)

نگاهی به آمارها در ایران، نشانه‌های فروپاشی

بهزاد خوشحالی

بطلمیوسی ها، کپرنیکی ها 

برسان سلام ما را

بهزاد خوشحالی

هنگامی که مطالبات یک ملت

بهزاد خوشحالی

یادداشت

بهزاد خوشحالی

چه قدر وحشت دارم

بهزاد خوشحالی

مذاکره بە لحاظ حقوقی به چند منظور صورت می‌گیرد:

بهزاد خوشحالی

برای رهبران و آنها که سودای رهبری در سر دارند

دیدگاه خود را بنویسید