تاریخ

فارسی گزینه گویی

تاریخ، بزرگان سیاست را بر مبنای “اقدامات”، “کامیابی”ها و “ناکامی” هایشان، داوری می‌کند نه بر مبنای “خیالاتی” که در سر داشته‌اند.

Related posts

“کورد بودن” با مسووليت محدود….

بهزاد خوشحالی

نمرەی نسل ما یا “صفر” خواهد شد یا “۲۰”….

بهزاد خوشحالی

سودان جنوبی هم متولد شد و ما …

بهزاد خوشحالی

دفتر خاطرات شهید احسان فتاحیان (بخش یازدهم)

بهزاد خوشحالی

جماعتی نشسته بودند و …

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج(10)، نامه ای که دگربار ملت کرد را روسفید و آتش افروزی دشمنان را افشا

بهزاد خوشحالی

صخره‌ی مرگ خائنان ملت ما کجا خواهد بود؟

بهزاد خوشحالی

احزاب مدرن و ویژگی های آنها(3)

بهزاد خوشحالی

برای همه‌ی کارگران جهان و برای “صديق فايقی”

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید