Image default

حزب دمکرات کردستان ایران و تحول

حزب دمکرات کردستان ایران به خوبی دریافته است:
-نظمی که به علت کهنه بودن، سر به بی نظمی می زند را باید با یک نظم جدید، به مسیر اصلی بازگرداند.
-عینکی را که به چشم نمی خورد باید عوض کرد.
-تصویرهای دیروزی خود از جهان را لازم است درهم شکست و آنها را با برداشت جدیدتری هماهنگ ساخت.
-باید شیوه ی کارکردی و جایگاه خود را ارتقا داد.
-باید در “زمان حقیقی” زندگی کرد.
-با تحول در خود، گذشته و اکنون را بایست با آینده درهم آمیخت
اما نکته ی بسیار مهم تر:
اکنون تمامیت حزب دمکرات بر این باور است که تحول، یک ضرورت است و این نیاز، تبدیل به یک “تقاضای موثر” و یک “الزام عقلانی” شده است.
تغییر عقلانیت به یک مدار بالاتر همیشه یک گام به جلو است،
تفاوتی نمی کند کدام طرح تحول به ثمر خواهد نشست،
مهم خود “تحول” است.

برای كردها، آزادی بالاتر از هر چيزی است

بهزاد خوشحالی

راه جدای کوردها

دەڵقەک و سیاسەت

کتاب کوردها ایرانی نیستند

بدا به حال مردمانی که پيام آور آزادی شان، گنديده پياز گوشه‌ی مطبخ است

بهزاد خوشحالی

زۆر جار

بهزاد خوشحالی

خونسرد باش، زمان صورت همان سمفونی توفنده را به خود گرفته است که….

بهزاد خوشحالی

مه‌لا مه‌لاکوژان دەبیت؟

بهزاد خوشحالی

ما می‌توانیم اگر بخواهیم….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید