حزب دمکرات کردستان ایران و تحول

Image default
گزیده یادداشت

حزب دمکرات کردستان ایران به خوبی دریافته است:
-نظمی که به علت کهنه بودن، سر به بی نظمی می زند را باید با یک نظم جدید، به مسیر اصلی بازگرداند.
-عینکی را که به چشم نمی خورد باید عوض کرد.
-تصویرهای دیروزی خود از جهان را لازم است درهم شکست و آنها را با برداشت جدیدتری هماهنگ ساخت.
-باید شیوه ی کارکردی و جایگاه خود را ارتقا داد.
-باید در “زمان حقیقی” زندگی کرد.
-با تحول در خود، گذشته و اکنون را بایست با آینده درهم آمیخت
اما نکته ی بسیار مهم تر:
اکنون تمامیت حزب دمکرات بر این باور است که تحول، یک ضرورت است و این نیاز، تبدیل به یک “تقاضای موثر” و یک “الزام عقلانی” شده است.
تغییر عقلانیت به یک مدار بالاتر همیشه یک گام به جلو است،
تفاوتی نمی کند کدام طرح تحول به ثمر خواهد نشست،
مهم خود “تحول” است.

Related posts

یادداشت روز

بهزاد خوشحالی

حال و هوای اين روزهای مردم کردستان

بهزاد خوشحالی

و اين گونه بود که مرگش هم زندگی شد…

بهزاد خوشحالی

پسا تمامیت خواهی؛ ویژگی ها

بهزاد خوشحالی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

آزادی ما سه گانەای است در اندیشه و گفتار و کردار خود ما

بهزاد خوشحالی

روانشناسی خودمانی

سیزیف

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید