خاستگاه کوردها(3)

Image default
تحلیل دیدگاه گزیده

خاستگاه کوردها(3)
نزدیکی ارمنی ها به دایره ی خویشاوندی کوردها و یهودی ها
بر اساس آخرین پژوهش ها که تحقیقات در مورد بخش های تکمیلی آن هنوز هم در جریان است ارمنی ها به لحاظ قرابت ژنتیکی، خویشاوند نزدیک کوردها و یهودی ها هستند. در سال های اخیر مطالعات تیم جمعیت شناس وراٍثتی اسراییل توسط “نیبل” و همکاران(2007-2001)، محققانی چون “لون یپیسکوپوزیان” در موسسه ی انسان” “ایروان” را برانگیخت که مطالعات ژنتیک خود را به این بخش-یعنی خویشاوندی کورد-یهودی-ارمنی” هدایت کنند.
وی در تجزیه و تحلیل های بین رشته ای خود در مورد خاستگاه کوردها به نتایج جالب توجهی دست پیدا کرد که اکنون بخش هایی از آن در دسترس است. مهمترین نتایج این پژوهش را در اینجا آورده ایم:
“CMH” یهودی در بررسی چندین نمونه از ارمنی ها یافت شد:
-به طور متوسط 2% از فاکتور کوهن در نمونه ی 1288یافت شد. همچنین بیشترین مقدار (یعنی 3%) “CMH” در ارمنی های غرب ارمنستان گزارش شده است.
-در ارمنی ها همچنین به میزان 7.4% هاپلوتایپ کوردهای مسلمان وجود دارد.
-ایزدی ها در ارمنستان همچنین دارای هر دو فاکتور “CMH” و “KMH/MKMH” به صورت توامان هستند.
-ایزدی ها: دیتای ترکیبی هاپلوگروه 9
=J-p12f2*&(Eu9)J2-M172:((Eu-10
“CMH”مشاهده شده در ایزدی های ساکن ارمنستان به میزان 2% است.
“KMH/MKMH” در ایزدی های ساکن ارمنستان به میزان 11و9% گزارش شده است.
ترتیب جغرافیایی: خاستنگاه (نشات گرفته) از شمال هلال حاصلخیز
شناخت بیشتر از تحقیقات ژنتیک:
ریشه ی جغرافیایی کوردها به شمال هلال حاصلخیز بازمی گردد. این عبارت، الهام بخش ژنتیک شناسان جمعیتی چون “دیوید کوماس”، “آریلا اوپنهایم”، “آلموت نیبل” و مارینا فائرمن” برای پژوهش بر روی نیاکان کوردها بوده است.
در مورد جغرافیای کوردها، این پژوهشگران به جنوب شرقی آناتولی، شمال بین النهرین و کوهپایه های زاگرس اشاره می کنند. همچنین یک پیوسته گی جغرافیایی در امتداد خطی که از جنوب شرقی مدیترانه تا شمال شرقی قفقاز کشیده شده است به عنوان بخشی دیگر از جغرافیای سرزمینی محل سکونت کوردها شناخته می شود. ویژه آنکه ژنتیک بسته ی کوردها، یهودی ها و ارمنی ها، در این جغرافیا با خط عمدتا غالب “Y-DNA” که در آن “J1” دارای روند کاهنده و “J2″دارای روند فزاینده است کاملا مشخص و متمایز از دیگر مناطق جغرافیایی است. ماکزیمم این مقدار ژنتیکی که حجم آن به بالاتر از 60% می رسد در سکونتگاه کوردها در زاگرس مرکزی مشاهده شده است(نیبل و دیگران، 2007).
خاستگاه ژنتیک چندقومی-نمی توان گفت کوردها از تنها یک واحد پدر منفردنشات گرفته اند
به طور کلی مطالعات موجود ژنتیک نشان می دهند که مردمانی چون کوردها، یهودی ها، ارمنی ها و نیز اعراب، دارای یک نیای مشترک از فرهنگ اولیه ی خاورمیانه و اوراسیا بوده و از اجداد مشترکی ظهور یافته اند.
به باور ژنتیک شناسان جمعیت، منشا کوردها به چند عامل وابسته است. از این رو فرض ژنتیک کوردها را تنها بر اساس یک وراثت چندقومی می توان پایه گذاری کرد.و بر همین اساس، کوردها را هچنان که پیش از این نیز به این نام شناخته ده اند باید یک ملت چندفرهنگی دانست.
همچنین اینکه منشا زبانی کوردها از یک تک شجره باشد یا به یک نسب واحد بازگردد با استفاده از ستانده های قابل اعتماد و اتکا، بارها توسط ژنتیک شناسان جمعیتی رد شده است.
نیز دانش ژنتیک شناسی جمعیتی با بررسی های خود نشان می دهد نه یهودی ها(و همچنین عرب ها) نسب واحد ابراهیمی بر اساس آنچه در کتاب مقدس گفته می شود ندارند و کوردها نیز از این قاعده مستثنا نیستند به این معنا که هیچ ادعایی در مورد اینکه کوردها از یک قبیله تشکیل شده اند و به یک شخص بازمی گردند قابل پذیرش نخواهد بود.
منبع:
Die Herkunft Der Kurden-, ferdinand Hennerbichler, Peter Lang,2010

Related posts

چارچوب اخلاقی و ارتباط آن با هویت ملی، ملی گرایی و انسان ملی

سقوط مارپیچی جمهوری اسلامی

بهزاد خوشحالی

شاخص های رهبری سازمانی در حيات سياسی شهيد فوئاد مصطفی سلطانی

بهزاد خوشحالی

نتيجه ي انتخابات هرچه باشد “ضريب شکست” ولايت فقيه بازهم افزايش خواهد يافت (بخش پاياني)

بهزاد خوشحالی

زن و ناسیونالیسم

گذار از “جمهوری اسلامی” به “جمهوری اسلامی-ایرانی”(4)

بهزاد خوشحالی

در چرایی جهت گیری

بهزاد خوشحالی

“ملت سازی”، روی دیگر سکه ی “همسان سازی” است

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی یک بحران(8)

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید