خاستگاه کوردها(4)

Image default
تحلیل دیدگاه گزیده

خاستگاه کوردها(4)
کوردها ایرانی نیستند، نَسَب آریایی ها هم ندارند
نتایج بررسی هایی که تا پیش از این انجام گرفته بود بر این باور بودند که کوردها خاستگاه ایرانی دارند اما بر اساس پژوهش های اخیر ژنتیک شناسان قومی، کوردها ایرانی نیستند. همچنین ژنتیک شناسان جمعیتی، تاکنون به هیچ سرنخی در مورد اعتبار آنچه گروه های آریایی نامیده می شوند دست نیافته اند. نیز هیچ مدرک قابل استناد علمی به لحاظ زبان شناختی نمی توان یافت که بتواند خاستگاه کوردها را از شرق ایران و جایی که به اصطلاح، مکان ظهور هندو-آریایی هاست به اثبات برساند.
بر اساس پژوهش های پروفسور “ریچارد ویلمز” از “مرکز بیوسنتر استونی” در “تارتو” و ادامه ی این پژوهش ها برای بررسی فرضیه ی “وجود مردمان آریایی به عنوان یک گروه بزرگ جمعیتی که بر بنیاد تمدن هندی شکل گرفته باشد” مشخص شد که هیچ نشانه ی علمی که بر چنین موضوعی دلالت کند وجود ندارد.
کوردها منشاء هندو-اروپایی ندارند
یک نتیجه ی مهم دیگر ژنتیک شناسی جمعیتی این است که کوردها نمی توانند هندو-اروپایی باشند زیرا وجود آنها هم به لحاظ دانش ژنتیک و هم زبانی که بدان صحبت می کنند به هزاران سال قبل و بسیار پیش از هندو-اروپایی ها بازمی گردد.
همچنین این فرضیه که گویا زبان کوردها منشاء هندو-اروپایی داشته و زبانی است که به دلیل مهاجرت کوردها از شرق ایران امروزی به جغرافیای کنونی کوردها منتقل شده است فاقد هرگونه مستندات ژنتیک جمعیتی و علم زبان شناسی است.
بر اساس پژوهش های بین المللی محققانی چون “دیوید کوماس”، “آریلا اوپنهایم”، “آلموت نیبل”، و “مارینا فائرمن”، کوردها از بیش از 11 تا 10000سال پیش، ساکنان اولیه ی “شمال هلال حاصلخیز” -هزاران سال پیش از هندو-اروپایی ها- بوده اند. بنابراین کوردها ساکنان بومی شمال حاصلخیز پیش از آمدن هندو-اروپایی ها بوده اند و این ادعا بر اساس شواهد ژنتیکی به دست آمده کاملا روشن است.
پاسخ به این پرسش نیز که کوردها پیش از هندو-اروپایی ها چارچوب زبان شناختی خود را داشته اند در بخش های بعدی این پژوهش به عنوان یک مطالعه ی میان- رشته ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ترکیب بندی ژنتیک “بافتار کوردها”
علاوه بر بررسی داده های قابل قبول در ژنتیک جمعیتی، پژوهشگرانی چون “گرنوت ویندفور” با استفاده از ژنتیک قومی، به بررسی زبانی زیرگروه های مختلف زبان کوردی پرداخته اند. مفهوم بافتار کورد، توسط “گرنوت .ال. ویندفور” در بخش مطالعات ایران شناسی” دپارتان مطالعات خاورمیانه” دانشگاه”آن.آربور” به کار فته است. ویندفورت آنچه را که بافتار کوردها نامیده است این گونه تعریف می کند:
1: کورد:
الف: کورد شمال/ کورمانجی
ب: کورد مرکز
پ: کورد جنوب، لر، بختیاری ، بویراحمدی، کهگیلویه و کوردهای جنوب زاگرس
2: زازا
3: گورانی:
الف: هورامی
ب: کرمانشاهی
ج: باجلانی شرق موصل
منبع:
Die Herkunft Der Kurden-, ferdinand Hennerbichler, Peter Lang,2010

Related posts

نقد گذشته به معنای نفی آن نیست

بهزاد خوشحالی

ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﺑﺮاﯼ رژﻳﻢ جمهوری اسلامی درﻣﻨﻄﻘﻪ و اتخاذ یک استرات‍زی نوين

بهزاد خوشحالی

نوروز خونین سنندج، چرایی بحران(4)

بهزاد خوشحالی

گسست “عاطفه‌ی مشترک”، یک آسیب جبران ناپذیر

بهزاد خوشحالی

کردها و ضرورت ورود به روند “ملی گرايی حقوقی”

بهزاد خوشحالی

کردستان به مثابه “یک سیستم باز”، احزاب کردستانی به عنوان “زیرسیستم” (یک تحلیل سیستمی)

بهزاد خوشحالی

تجزيه يا فروپاشی؟ هم فروپاشی هم تجزيه (بخش دوم)

بهزاد خوشحالی

از 12 فروردين 58 تا 12 فروردين 92

بهزاد خوشحالی

حق تعيين سرنوشت

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید