خواب واگیر

فارسی گزینه گویی

خواب واگیر
امان از این خواب واگیر!
رباینده ی اندیشه
بی معنا کننده ی زندگی
کشنده ی روان…. و
تاب خوردن در گاهواره ی نادانی …
****
چه کاره بوده ام؟ هیچ
چه اندیشیده ام؟ هیچ
چه کرده ام؟ هیچ
هیچ! هیچ! هیچ!
من در بیداری نیز خفته ام
من در بیداری نیز خفته ام
امان از این خواب واگیر!
امان از این خواب واگیر!
(ب.خ)

Related posts

هم صدايی کارگران و دانشجويان، تجربه‌ی دمکراسی خواهی کره‌ی جنوبی

بهزاد خوشحالی

نگاهی به آمارها در ایران، نشانه‌های فروپاشی

بهزاد خوشحالی

احزاب، سازمان‌ها و معمای اخلاقی

بهزاد خوشحالی

انتخابات ریاست جمهوری در ایران – برنامه روزنه – Tishk TV

بهزاد خوشحالی

چالش انتخابات در ایران و فرصت‌هایی که از دست می‌روند

بهزاد خوشحالی

جنبش ملت کرد از جنس “عشق و زندگی” است نه “نفرت و مرگ”

بهزاد خوشحالی

تابلویەک بۆ ڕۆژنامەگەری ئەم ڕۆژانەی نیشتیمان

بهزاد خوشحالی

سرانجام خود را به صلیب عشقت خواهم کشید

بهزاد خوشحالی

“ما” کجا ایستاده ایم؟….

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید