“خواست” و “ئەوین”

Image default
گزیده گزینه گویی

باسی “پێشمەرگە” یان “شەڕڤان” بوون نییە، هەتا ئەو کاتەی مۆرەی یاریپێکردن بی.
گۆڕاندنی ئەو چارەنووسەی بۆمان دیاری کراوە، “خواستی” ئەوێت و “ئەوین”
“پێشمەرگە” باشی یا “گریلا”، تفاوتی ندارد؛
تا زمانی که مهره ی شطرنج باشیم همین است.
تغییر سرنوشتی که برای “ما” رقم زده اند “اراده” و “عشق” می خواهد

Related posts

چشم از “پنجره” بردار، منجی در “آینه” است….

بهزاد خوشحالی

امروز گفتی

بهزاد خوشحالی

حق تعیین سرنوشت ملت کرد

بهزاد خوشحالی

نگاهی انتقادی به نظریه ی کولونیالیسم داخلی، پیشینه، کاربردها، نتایج – بخش نخست

بهزاد خوشحالی

حزب دمکرات کوردستان، ورود به نقطه عطف

بهزاد خوشحالی

زن و ناسیونالیسم

ناسیونالیسم و روشنفکران در ملت بدون دولت -بخش دوم

برای “ابراهیم لطف اللهی” و امروز هم “ستار بهشتی”

بهزاد خوشحالی

پایان رهیافت کلاسیک، ورود به دوران نئولیبرالی

بهزاد خوشحالی

دیدگاه خود را بنویسید