دو یادداشت؛ فارشیسم دیجیتال، میدان بازی راست افراطی، کلیشەهای جذاب/ بازی سامانه پادشاهی خواه

May 26, 2023 One Min Read
175 Views