Image default

رتبه ی ١٢٥ ایران در شاخص کیفیت ملی

رتبه ی ١٢٥ ایران در شاخص کیفیت ملی
ملت ها حق دارند به سرنوشت دیگری غیر از آنچه هست بیندیشند و برای تحقق آن، هر اقدامی را مشروع بدانند.
****
شاخص کیفیت ملی (QNI) کالین و کوشنوف (Kälin & Kochenov ا) اولین شاخص در نوع خود برای رتبه بندی عینی کیفیت ملت ها در سراسر جهان است.
این شاخص به دو فاکتور داخلی (مانند قدرت اقتصادی ، توسعه انسانی و صلح و ثبات) و عوامل خارجی (از جمله سفر بدون ویزا و امکان اسکان و کار در خارج از کشور بدون تشریفات دست و پا گیر) می پردازد. همچنین به شرایط قانونی اشاره می کند که از طریق آن می توانید استعدادها و شغل خود را توسعه دهید. شاخص کیفیت ملی، نتیجه همکاری موفقیت آمیز بین دکتر کریستین ه. کالین ، رئیس “Henley & Partners” ، رهبر جهانی در اقامت و برنامه ریزی شهروندی، و پروفسور دکتر دیمیتری کوچنف، استاد حقوق قانون اساسی اروپا و شهروندی در دانشگاه گرونینگن هلند است که علاقه دیرینه به قانون شهروندی اروپایی و تطبیقی دارد.
شاخص کیفیت ملی فراتر از حق مسافرتی ساده و ویزای مسافرتی، چندین عامل مهم دیگر را در نظر می گیرد تا نشان دهد که ملت های جهان برابر نیستند و برخی از ملت ها وضعیت حقوقی بهتری نسبت به سایرین دارند تا بتوانند استعدادهای شخصی خود را بهبود و توسعه ببخشند. در حقیقت نشان داده می شود که کدام کشورها تعهد بیشتری نسبت به ملت یا ملت های ساکن در درون خود دارند.
پژوهشگران این حوزه بر این باورند که بر خلاف ادعای بسیاری از دولت ها که بخشی از یک ملت بودن را حاصل تولد تصادفی می دانند که هیچ ارتباطی با احساسات، ایده ها، خواسته ها و دستاوردهای شخص ندارد ملیت انسان در یک مکان خاص، نقش مهمی در زندگی او بازی می کند و “QNI” به مستند کردن آن پرداخته است.
واقعیتی که شاخص کیفیت ملی مشخص می کند از نگاه این پژوهشگران، خجالت آور است.
شاخص کیفیت ملی چگونه کار می کند؟
قدرت اقتصادی: با استفاده از داده های برابری قدرت خرید ، به استثنای رانت منابع طبیعی، جمع آوری شده توسط بانک جهانی.
توسعه انسانی: با استفاده از برنامه توسعه سازمان ملل متحد.
صلح و ثبات: با استفاده از ارقام مؤسسه اقتصاد و شاخص سالانه صلح جهانی.
از نظر خارجی، آزادی سفر شامل: تنوع آزادی سفر و وزن آزادی سفر و آزادی اقامت شامل: تنوع آزادی اقامت و وزن آزادی اقامت.
شاخص کیفیت ملی، ملیت ها را در مقیاس از 0٪ تا 100٪ رتبه بندی می کند که وزن عوامل داخلی و خارجی در رتبه بندی عمومی به ترتیب 40٪ و 60٪ است. این فهرست می تواند یک ارزیابی مقایسه ای عینی و بی طرفانه از ارزش تمام ملیت های جهان داشته باشد.
****
بر اساس آنچه گفته شد در سال ٢٠١٨ ایران به همراه سریلانکا با شاخص ٢٦.٢٪ در رتبه ی نازل ١٢٥ این رتبه بندی از مجموع کشورها ی مورد پژوهش قرار گرفته است. در این رتبه بندی، ترکیه در رده ی ٧٦ و عراق در رده ی ١٤٩ رتبه بندی شده است.
پ.ن: بسیاری اوقات، چنان در مورد ملیت ایرانی و بزرگی و ارزش آن سخن به میان آورده می شود که این افتخار بزرگ، بر قامت هرکس دوخته شود برای او فخر جاوید به همراه آورده است.
بر اساس این پژوهش ها است که می توان دریافت ملت ها حق دارند به سرنوشت دیگری غیر از آنچه هست بیندیشند و برای تحقق آن، هر اقدامی را مشروع بدانند.
پ.ن٢: فرانسه، آلمان، هلند و دانمارک، در ابتدای این فهرست قرار دارند.
برای مطالع ی بیشتر: ر.ک به:
www.nationalityindex.com

سازه‌های سه گانه‌ی سیاست و احزاب کردستانی

بهزاد خوشحالی

فلج کردن روح انتقادگری، خط شروع کارزار نهایی تمامیت خواه و مردم

بهزاد خوشحالی

یادداشتی کوتاه بر مباحث کنگره ی اول کومه له

بهزاد خوشحالی

ایران، هویت فروپاشیده، انسجام در حال فروپاشی

یک یادداشت، چند نکته

قازی وابوو

شالوده‌ی روانشناختی مفهوم- واژه‌ی “جاش”

بهزاد خوشحالی

آیا “تله توسیدید” جدیدی در راه است

بهزاد خوشحالی

از نافرمانی مدنی به سوی بدفرمانی مدنی(اقدام نرم)- بخش سوم

بهزاد خوشحالی