Image default

روزی که همه چیز، درست، سرجای خودش قرار داشت

روزی که همه چیز، درست، سرجای خودش قرار داشت
در سال 1906″ویلفردو پارتو” اقتصاددان ایتالیایی در حین تحقیق راجع به توزیع ثروت در ایتالیا متوجه شد که 80درصد ثروت کشور در دست 20درصد افراد است
او 20درصد با نفوذ و ثروتمند را “اقلیت مهم” و بقیه 80 درصد جمعیت جامعه را”اکثریت کم اهمیت “ نامید.
بسیاری از محققین این پدیده را در امور تخصصی خود مورد بررسی قرار دادند و به نتایج مشابه جالبی رسیدند.
دکتر ژوزف جوران پیشتاز مدیریت کیفیت اهل آمریکا در سال 1940 یک اصل جهانشمول را شناسایی کرد و آنرا به پارتو نسبت داد. او این اصل را، اصل پارتو یا قانون 20-80 نامید.
قانون مذکور یکی از مفیدترین مفاهیم موجود در زمینه ی مدیریت و زندگی است.
با بررسی مثال های گوناگون، یک جمله ی طلایی از نگاه “پره تو” استتنتاج شده است:
“80 درصد موفقیت شما مربوط به 20 درصد فعالیت شماست.”
ما اغلب افرادی را می بینید که در تمام مدت کار می کنند اما ظاهراً کار زیادی انجام نمی دهند و انجام دادن یک یا دو کار اصلی را به بعد موکول می کنند،
قاعده 20-80 می تواند به عنوان یک یادآوری روزانه در خدمت ما باشد و به ما یادآور شود که 80 درصد زمان و انرژی خود را بر 20 درصد آنچه واقعاً مهم است، متمرکز کنیم.
بدین منظور قبل از شروع هر کاری از خود بپرسید:
آیا این کار در زمره بیست درصد مهم است یا هشتاد درصد کم اهمیت؟
****
برخی مشاهدات پیشین
با ورود این قانون به سیاست، متوجه می شویم 80 درصد زمان و انرژی ما صرف خودزنی شده است و حتی نتوانسته ایم آن 20 درصد را هم بر آنچه واقعا مهم است متمرکز کنیم. همیشه هم در خلوت از خودمان پرسیده ایم راستی چرا پس از صدسال مبارزه و مقاومت و قربانی، هنوز به جایی نرسیده ایم؟
در بسیاری از موارد، ما نه هوشمندانه کار کردیم و نه هوشمندانه بر روی چیزهای مهم و درست تمرکز کردیم و به عبارتی نشان دادیم “درست انجام دادن کار درست” را نیاموخته ایم.
در این میان، به جرات می توانیم ادعا کنیم 80 درصد شکست ما مربوط به 100 درصد خودزنی ما بوده است و گروه سلطه همواره در بخش صفر مجهولی معادله ی ملی ما قرار داشته است.
نگاه مثبت
نقاط عطفی در تاریخ ملت ما وجود دارند که توانسته ایم با عبور از این حالت، جهش کیفی به وجود بیاوریم و هنگامی که خودزنی نکرده ایم، اقتضائات را دریافته ایم، ضرورت ها را شناخته ایم، بر روی چیزهای درست تمرکز کرده ایم و در نهایت، “کار درست را درست انجام داده ایم” بزرگی بیافرینیم. پس باید:
خودزنی نکنیم
تشخیص درست داشته باشیم
بر روی چیزهای درست، تمرکز کنیم
کار درست را انجام دهیم
چهارشنبه ای که گذشت یکی از آن روزها بود که همه چیز درست سرجای خودش، قرار داشت.
اما نکته ی مهم دیگری وجود دارد:
پیروزی های نقطه ای برای برد یک ملت، کافی نیست؛ لازم است از جمع نقاط، خط سیر آزادی را ترسیم کنیم….
منبع: مدیران

دەربارەی پێویستی دروشمی نەتەوەیی

وقتی به دروغ می‌گوییم: “نه”

بهزاد خوشحالی

چالش های فراروی “کومله” از نگاه توسعه منابع انسانی

بهزاد خوشحالی

“تسکين مجازی وجدان”، “کبودوند” را از مرگ رها نخواهد کرد

بهزاد خوشحالی

ناسیونالیسم؛ دمکراسی، عدالت، آزادی

“من دستجمعی” یا “ما”؟

بهزاد خوشحالی

کتاب کوردها ایرانی نیستند

می‌خواهید تجزیه بشود مملکت؟ یا کردستان، آن حرف‌ها را بزنند؟

بهزاد خوشحالی

یک اصل مهم در بازی شطرنج:

بهزاد خوشحالی